Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Sportmanifest & verslagen

De Adviesraad voor Sport heeft in 2017 het Haags Sportmanifest 2018-2022 uitgebracht. Dit manifest is bedoeld om politieke partijen te inspireren bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma's met thema's die spelen in het Haagse sportleven. Het manifest dient tevens als werkprogramma voor de sportadviesraad en benoemt de thema's waarover de sportadviesraad de komende vier jaren mogelijk wil adviseren. Er zijn 5 programma's op hoofdlijnen:

- Sport voor jong en oud
- Sportcampus Zuiderpark voor sport én wijk
- Ondersteuning en behoud van Haagse talenten
- Bereikbaar en betaalbaar sporten
- Oog voor diverse organisatiestructuren

Sportmanifest 2014-2018
Voor de collegeperiode 2014-2018 werd het Sportmanifest 2014-2018 opgesteld. Veel van de ambities uit dat Manifest zijn gerealiseerd of in gang gezet. 

Jaarverslagen
In de jaarverslagen wordt teruggeblikt op het voorgaande jaar. Jaarverslagen worden rond 1 mei van het volgende jaar toegestuurd aan de wethouder sport.

 

 

Jaarverslag 2019

Bestuurlijk Den Haag kende in 2019 een woelig jaar. Een deel van het stadsbestuur, waaronder de wethouder sport, stapte op, het college viel ...

Bestuurlijk Den Haag kende in 2019 een woelig jaar. Een deel van het stadsbestuur, waaronder de wethouder sport, stapte op, het college viel ...

Jaarverslag 2018

2018 stond in het teken van verandering. Op 21 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Daaruit volgde een nieuw college en een nieuwe wethouder v...

2018 stond in het teken van verandering. Op 21 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Daaruit volgde een nieuw college en een nieuwe wethouder v...

Sportmanifest 2018-2022

Elke vier jaar brengen wij een Sportmanifest uit. Hierin doen wij aanbevelingen om sportbeoefening in Den Haag nóg aantrekkelijker te maken....

Elke vier jaar brengen wij een Sportmanifest uit. Hierin doen wij aanbevelingen om sportbeoefening in Den Haag nóg aantrekkelijker te maken....

Sportmanifest 2014-2018

Het Sportmanifest 2014-2018 beschrijft de wensen voor de Haagse Sport in de periode 2014 tot en met 2018. De volgende speerpunten zijn hierin opgen...

Het Sportmanifest 2014-2018 beschrijft de wensen voor de Haagse Sport in de periode 2014 tot en met 2018. De volgende speerpunten zijn hierin opgen...

Jaarverslag 2017

In 2017 heeft de Adviesraad voor Sport onder het motto 'Op naar een optimaal Haags Sportklimaat' het ´Sportmanifest 2018-2022 gepresenteerd. ...

In 2017 heeft de Adviesraad voor Sport onder het motto 'Op naar een optimaal Haags Sportklimaat' het ´Sportmanifest 2018-2022 gepresenteerd. ...

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag geeft inzicht in wat de Adviesraad voor Sport doet. Met het verslag blikken wij terug op de ontwikkelingen en aandachtspunten in de...

Het jaarverslag geeft inzicht in wat de Adviesraad voor Sport doet. Met het verslag blikken wij terug op de ontwikkelingen en aandachtspunten in de...

TERUG