Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Sportmanifest & Jaarverslag

Sportmanifest 2022-2026

Aanbevelingen voor de politieke partijen voor een meer beweegvriendelijk Den Haag. Met 18 concrete adviezen is de kernboodschap: nu prioriteit geven aan bewegen en sporten. Het hele sportmanifest lees je hier.Sportmanifest 2014-2018
De Adviesraad voor Sport heeft in 2017 het Haags Sportmanifest 2018-2022 uitgebracht. Dit manifest is bedoeld om politieke partijen te inspireren bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma's met thema's die spelen in het Haagse sportleven. Het manifest dient tevens als werkprogramma voor de sportadviesraad en benoemt de thema's waarover de sportadviesraad de komende vier jaren mogelijk wil adviseren. Er zijn 5 programma's op hoofdlijnen:
- sport voor jong en oud
- Sportcampus Zuiderpark voor sport én wijk
- Ondersteuning en behoud van Haagse talenten
- bereikbaar en betaalbaar sporten
- oog voor diverse organisatiestructuren
Voor de collegeperiode 2014-2018 werd het Sportmanifest 2014-2018 opgesteld. Veel van de ambities uit dat Manifest zijn gerealiseerd of in gang gezet.

Jaarverslagen
In de jaarverslagen wordt teruggeblikt op het voorgaande jaar. Jaarverslagen worden rond 1 mei van het volgende jaar toegestuurd aan de wethouder sport.

 

 

Met trots kijken wij terug op onze bijdragen aan een ...

Het jaaroverzicht 2022 van de Adviesraad voor Sport geeft beknopt weer wat er vorig jaar zoal is gebeurd....

Ook voor periode 2022-2026 komt de Adviesraad voor Sport met adviezen aan politieke partijen ter ondersteuning aan d...

Elke vier jaar brengen wij een Sportmanifest uit. Hierin doen wij aanbevelingen om sportbeoefening in Den Haag nóg ...

Het Sportmanifest 2014-2018 beschrijft de wensen voor de Haagse Sport in de periode 2014 tot en met 2018. De volgend...

Het jaarverslag 2021 van de Adviesraad voor Sport geeft beknopt weer wat er in 2021 is gebeurd.

Het jaarverslag 2020 van de Adviesraad voor Sport beschrijft een jaar waarin veel is gebeurd.

Bestuurlijk Den Haag kende in 2019 een woelig jaar. Een deel van het stads...

2018 stond in het teken van verandering. Op 21 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Daaruit volgde een nieuw co...

TERUG