Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Nieuws

Een belangrijk thema voor de adviesraad voor sport is voldoende ruimte voor sport. Onder het motto: Verlies sporten niet uit het oog. Bouw aan een sportief & gezond Den Haag, bracht de Adviesraad voor Sport in april 2019 een advies uit aan het college van B&W. Met deze oproep wil de Adviesraad voor Sport de beschikbaarheid van voldoende en passende sport- en beweegruimten gelijk laten opgaan met de groei van de stad. Het college van B&W schrijft dat onze stad groeit tot ca. 90.000 extra inwoners in 2040. Gebieden, die zijn aangewezen om deze groei op te vangen, zijn het Central Innovation District inclusief de Binckhorst, Den Haag Zuidwest en Kijkduin. Tot verbazing van de Adviesraad voor Sport wordt bij de bespreking van gebiedsagenda’s en nieuwbouwplannen niet of nauwelijks gesproken over het reserveren van ruimte voor een sporthal, speel- of sportveld. Om ervoor te zorgen dat Den Haag een gezonde, aantrekkelijke en leefbare stad blijft, waar alle inwoners in de gelegenheid zijn om te bewegen of te sporten, doet de adviesraad enkele concrete aanbevelingen.  Lees hier het volledige advies Ruimte voor Sport, Spel en Bewegen.


Daarnaast geeft de Adviesraad voor Sport, gevraagd en ongevraagd, advies over uiteenlopende thema's. 
De meest actuele activiteiten lees je terug in het Menu Nieuws.
Onze schriftelijke adviezen uitgebracht in 2018 (en eerder) lees je terug in het Menu Adviezen.

 

Aanbevelingen sport tbv nieuwe coalitie onderhandelingen

De Haagse politieke partijen VVD, Groen Links, D66, PvdA en CDA zijn onder leiding van Tom de Bruijn met elkaar in gesprek over een nieuw coal...

De Haagse politieke partijen VVD, Groen Links, D66, PvdA en CDA zijn onder leiding van Tom de Bruijn met elkaar in gesprek over een nieuw coal...

Werkbezoek Sportcomplex De Toekomst

Op vrijdag 11 oktober jl. bracht een aantal leden van de Adviesraad voor Sport een bezoek aan het trainingscomplex D...

Op vrijdag 11 oktober jl. bracht een aantal leden van de Adviesraad voor Sport een bezoek aan het trainingscomplex D...

Interview John van den Berg in Sportief Den Haag

Tijdens de Stadsspelen in september is het sportief ma...

Tijdens de Stadsspelen in september is het sportief ma...

Werkbezoek Commissie Samenleving

Op woensdag 11 september vond een werkbezoek plaats van de gemeenteraadsleden die vertegenwoordigd zijn in de Commissie Samenleving. Het bezoek aan...

Op woensdag 11 september vond een werkbezoek plaats van de gemeenteraadsleden die vertegenwoordigd zijn in de Commissie Samenleving. Het bezoek aan...

Advies: Ruimte voor sport, spel en bewegen

Nieuwsbericht 15 april 2019.De Adviesraad voor Sport roept het college van B&W op om sport en bewegen ook in de toe...

Nieuwsbericht 15 april 2019.De Adviesraad voor Sport roept het college van B&W op om sport en bewegen ook in de toe...

TERUG