Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Nieuws

De Haagse adviesraad voor sport doet een oproep aan het college van B&W: Verlies sporten niet uit het oog. Bouw aan een sportief & gezond Den Haag.

De Adviesraad voor Sport wil de beschikbaarheid van voldoende en passende sport- en beweegruimten gelijk laten opgaan met de groei van de stad. Het college van B&W schrijft dat er in onze stad jaarlijks 5.000 nieuwe inwoners bijkomen, groeiende tot ca. 90.000 extra inwoners in 2040. Gebieden, die zijn aangewezen om deze groei op te vangen, zijn het Central Innovation District inclusief de Binckhorst, Den Haag Zuidwest en Kijkduin. Tot grote schrik van de Adviesraad voor Sport wordt bij de bespreking van gebiedsagenda’s en nieuwbouwplannen niet of nauwelijks gesproken over het reserveren van ruimte voor een sporthal, speel- of sportveld. Om ervoor te zorgen dat Den Haag een gezonde, aantrekkelijke en leefbare stad blijft, waar alle inwoners in de gelegenheid zijn om te bewegen of te sporten, doet de adviesraad enkele concrete aanbevelingen.  Lees hier het volledige advies Ruimte voor Sport, Spel en Bewegen.

 

 

Werkbezoek Commissie Samenleving

Op woensdag 11 september vond een werkbezoek plaats van de gemeenteraadsleden die vertegenwoordigd zijn in de Commissie Samenleving. Het bezoek aan...

Op woensdag 11 september vond een werkbezoek plaats van de gemeenteraadsleden die vertegenwoordigd zijn in de Commissie Samenleving. Het bezoek aan...

Terugblik Netwerkbijeenkomst 20 juni 2019

Op donderdag 20 juni 2019 organiseerde de Adviesraad voor Sport, samen met de gemee...

Op donderdag 20 juni 2019 organiseerde de Adviesraad voor Sport, samen met de gemee...

Advies: Ruimte voor sport, spel en bewegen

Nieuwsbericht 15 april 2019.De Adviesraad voor Sport roept het college van B&W op om sport en bewegen ook in de toe...

Nieuwsbericht 15 april 2019.De Adviesraad voor Sport roept het college van B&W op om sport en bewegen ook in de toe...

Reactie gemeentelijke Sportbegroting 2019

Zoals gebruikelijk reageert de Adviesraad voor Sport jaarlijks op de gemeentelijke begroting, met name op het onderdeel sport. In deze schriftelijk...

Zoals gebruikelijk reageert de Adviesraad voor Sport jaarlijks op de gemeentelijke begroting, met name op het onderdeel sport. In deze schriftelijk...

TERUG