Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Wat doen wij

De Adviesraad voor Sport is door het college van B&W Den Haag ingesteld als een onafhankelijk adviesorgaan om gevraagd en ongevraagd de wethouder sport te adviseren. Ook inspireren wij Haagse politieke partijen over speerpunten voor de Haagse sport. De raad richt zich op het hele domein van sport en bewegen. Bij het adviseren is het belangrijk te weten wat er leeft 'in het veld'. Om die reden onderhoudt de adviesraad contacten met het netwerk van Haagse sportorganisaties en organisaties op het gebied van bewegen. Om alle leden van het netwerk ook onderling in contact te brengen, organiseren wij elk jaar een netwerkbijeenkomst.


Op initiatief van de gemeente is de Adviesraad voor Sport in 1997 opgericht. Het is de opvolger van de Haagse Raad voor Sport en Recreatie, die een paar jaar eerder juist was opgeheven. Bij de sportwethouder (John Luijten) werd destijds de behoefte gevoeld om zich door een onafhankelijk orgaan te laten adviseren. Daartoe werd de Adviesraad voor Sport (AvS) opgericht met als doel het bevorderen van een optimaal sport- en recreatiebeleid van de gemeente Den Haag. De adviesraad richt zich hierbij op het gehele domein van sport en bewegen. Bewust werd gekozen voor een onafhankelijk orgaan; de leden worden op persoonlijke titel benoemd. De adviesraad voorziet de wethouder van gevraagd en ongevraagd advies en legt 'accenten' binnen de Haagse sport door onderwerpen op de agenda te zetten en te houden. 

Samenstelling
In de adviesraad zijn 14 personen vertegenwoordigd die worden ondersteund door de secretaris. De leden worden geselecteerd op basis van hun expertise o.a. via de politiek, het onderwijs, de topsport, het bedrijfsleven met  sportgerelateerde onderwerpen. Wie de raadsleden van de Adviesraad voor Sport zijn, kunt u vinden in het menu onder Leden.foto website avs

Bestuur
Ron Jansen (voorzitter), Bart Volkerijk (vice-voorzitter), Elvira Stinissen (bestuurslid) en Karen Huizer (algemeen secretaris) vormen samen het bestuur van de Adviesraad voor Sport. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de Adviesraad. Hiervoor komen zij één keer per maand bijeen.

Secretariaat Adviesraad voor Sport
De Adviesraad voor Sport wordt ondersteund door een secretariaat. Het secretariaat helpt de raad bij verkenningen, het maken van analyses en het verbinden van de laatste stand van beleidsontwikkeling op kennis en ervaring in de praktijk. Het secretariaat is penvoerder voor de raad, organisator van vergaderingen en bijeenkomsten en loket voor vragen van derden.

Het secretariaat wordt bemand door Karen Huizer. Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar via 06-46715841 of via sportadviesraad@denhaag.nl.

De Adviesraad voor Sport is in 1997 opgericht op initiatief van de gemeente en is opvolger van de Haagse Raad voor S...

Onze aanpak kenmerkt zich door te reageren op gemeentelijke nota's en op ontwikkelingen waarbij, in onze optiek, vo...

Als Adviesraad voor Sport onderschrijven wij een gedragscode. Gedragscodes ...

De leden van de Adviesraad voor Sport komen circa 7 keer per jaar voltallig bijeen.

TERUG