Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Adviezen

Wij adviseren onafhankelijk het gemeentebestuur - gevraagd en ongevraagd - over het sport-, beweeg- en recreatiebeleid in onze stad. Hiermee willen wij de mogelijkheden in Den Haag zo creëeren dat zoveel mogelijk Hagenaars gaan sporten. Niet al onze adviezen zijn openbaar. Dit is afhankelijk van het type advies (gevraagd, ongevraagd, vertrouwelijk).  Scroll hieronder of kijk in het menu 'Adviezen' om meer te weten over onze correspondentie met het gemeentebestuur.


Deel uw ideeën!
Uiteraard heeft de Adviesraad voor Sport zelf ideeën over de aandachtspunten en verbeterpunten over de sport in Den Haag. Inspiratiebronnen zijn recente ontwikkelingen en berichten uit de Haagse sportwereld. Toch horen wij graag ook uw suggesties. Welke sportfaciliteiten ontbreken, aan welke vorm van ondersteuning hebben sportverenigingen behoefte, hoe kan de gemeente de samenwerking met anders georganiseerde sportaanbieders verbeteren en wat kan de gemeente doen om het onderwijs beweegvriendelijker te maken? Mocht u ideeën of aanbevelingen hebben, aarzel dan niet deze met ons te delen (sportadviesraad@denhaag.nl). Dit helpt ons onze adviesrol nog beter in te vullen. Nu, maar ook straks, tijdens de politieke campagnes en ten slotte voor het college van B&W in het algemeen en de wethouder Sport in het bijzonder. 

 

Reactie op begroting sport 2020

Traditiegetrouw geeft de Adviesraad voor Sport

Traditiegetrouw geeft de Adviesraad voor Sport

Reactie op het coalitieakkoord 2019-2022

Nét voor de kerst 2019 presenteerde het nieuwe college met VVD, Groen Links, D66, PvdA en CDA het coalit...

Nét voor de kerst 2019 presenteerde het nieuwe college met VVD, Groen Links, D66, PvdA en CDA het coalit...

Advies: Ruimte voor sport, spel en bewegen

Nieuwsbericht 15 april 2019.De Adviesraad voor Sport roept het college van B&W op om sport en bewegen ook in de toe...

Nieuwsbericht 15 april 2019.De Adviesraad voor Sport roept het college van B&W op om sport en bewegen ook in de toe...

Binckhorst: meer sport in planontwikkeling

Op 5 maart jl. nam de gemeenteraad meerdere besluiten over de Binckhorst. Tijdens de bespreking ervan,

Op 5 maart jl. nam de gemeenteraad meerdere besluiten over de Binckhorst. Tijdens de bespreking ervan,

Advies aanpak seksuele intimidatie in sport, juli 2018

Ondersteun verenigingen bij de aanpak van ongewenste intimiteiten in de sport. Dat is de boodschap van het

Ondersteun verenigingen bij de aanpak van ongewenste intimiteiten in de sport. Dat is de boodschap van het

Advies Toekomst Haags Sporttalent, juni 2017

Stimuleer en ondersteun Haags sporttalent in onze stad. Dat is de kern van het advies Toekomst Haags Sporttalent dat medio 2017 door de voorzitter ...

Stimuleer en ondersteun Haags sporttalent in onze stad. Dat is de kern van het advies Toekomst Haags Sporttalent dat medio 2017 door de voorzitter ...

Archief: Parkeerregeling sportverenigingen (2015)

Door de uitbreiding van het betaald parkeren in meerdere wijken in de stad werden in de periode 2010-2014 vanuit de sport voor het eerst bezwaren t...

Door de uitbreiding van het betaald parkeren in meerdere wijken in de stad werden in de periode 2010-2014 vanuit de sport voor het eerst bezwaren t...

TERUG