Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Adviezen

Wij adviseren onafhankelijk het gemeentebestuur - gevraagd en ongevraagd - over het sport-, beweeg- en recreatiebeleid in onze stad. Hiermee willen wij de mogelijkheden in Den Haag zo creëeren dat zoveel mogelijk Hagenaars gaan sporten. Niet al onze adviezen zijn openbaar. Dit is afhankelijk van het type advies (gevraagd, ongevraagd, vertrouwelijk).  Scroll hieronder om meer te weten over onze correspondentie met het gemeentebestuur.


Deel uw ideeën!
Uiteraard heeft de Adviesraad voor Sport zelf ideeën over de aandachtspunten en verbeterpunten over de sport in Den Haag. Inspiratiebronnen zijn ontmoetingen met sportverenigingen, recente ontwikkelingen en berichten uit de Haagse sportwereld.

Wij horen ook graag uw suggesties. Welke sportfaciliteiten ontbreken? Aan welke vorm van ondersteuning hebben sportverenigingen behoefte? Hoe kan de gemeente de samenwerking met anders georganiseerde sportaanbieders verbeteren? Wat kan de gemeente doen om het onderwijs beweegvriendelijker te maken?

Mocht u ideeën of aanbevelingen hebben, aarzel dan niet deze met ons te delen (sportadviesraad@denhaag.nl). Dit helpt ons onze adviesrol nog beter in te vullen. Nu, maar ook straks, tijdens de politieke campagnes en ten slotte voor het college van B&W in het algemeen en de wethouder Sport in het bijzonder. 

Traditiegetrouw geeft de Adviesraad voor Sport 

Na de zomerperiode presenteerde het nieuwe college met VVD, Groen Links, D66, PvdA en CDA het coalitie-akkoord ...

Dat is de conclusie na een rondgang van de Adviesraad voor Sport bij 37 Haagse sportverenigingen en diverse experts,...

Naar aanleiding van het artikel in het AD ‘gesjoemel subsidie voor buurtsport’ op 14 mei jl. en de verschillende...

Traditiegetrouw geeft de Adviesraad voor Sport 

In de afgelopen maanden heeft een aantal leden van de Haagse Adviesraad voor Sport gewerkt aan een advies over de spor...

De Adviesraad voor Sport pleit voor het gerichter en creatiever omgaan met verschillende sportaanbieders, meer dan alleen sportverenigingen. Aanlei...

Adviesraad voor Sport roept gemeente op sport te steunen 

Traditiegetrouw geeft de Adviesraad voor Sport 

In 2022 viert Den Haag de toekenning van de Europese titel: European Capital of Sports. Het is nog niet bekend hoe d...

Nét voor de kerst 2019 presenteerde het nieuwe college met VVD, Groen Links, D66, PvdA en CDA het coalitie-akk...

Nieuwsbericht 15 april 2019.De Adviesraad voor Sport roept het college van B&W op om sport en bewegen ook in de toe...

Op 5 maart jl. nam de gemeenteraad meerdere besluiten over de Binckhorst. Tijdens de bespreking ervan,

Ondersteun verenigingen bij de aanpak van ongewenste intimiteiten in de sport. Dat is de boodschap van het

Stimuleer en ondersteun Haags sporttalent in onze stad. Dat is de kern van het advies Toekomst Haags Sporttalent dat medio 2017 door de voorzitter ...

Door de uitbreiding van het betaald parkeren in meerdere wijken in de stad werden in de periode 2010-2014 vanuit de sport voor het eerst bezwaren t...

TERUG