Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Actueel en nieuws

De Adviesraad voor Sport geeft, gevraagd en ongevraagd, advies over uiteenlopende thema's op het gebied van sport, bewegen en recreatie. In dit menu lees je de meest actuele activiteiten.  


Sportmanifest 2022-2026: Ruim baan voor een beweegvriendelijk Den Haag

De Adviesraad voor Sport presenteert aan de politieke partijen - ter voorbereiding op de gemeentelijke verkiezingen - het Sportmanifest 2022-2026 Dit laat zien hoe Den Haag eruit moet zien als het gaat om bewegen en sport in 2034. Aan de hand van het toekomstbeeld doet de adviesraad concrete adviezen op het gebied van bestuurlijke zeggenschap rondom sport, vernieuwen van accommodaties, benutting sportparken, uitbreiden van zwemwater, de toekomstbestendigheid van verenigingen, samenwerken met anders georganiseerde sportaanbieders, beweegvriendelijk onderwijs vanaf groep 1, beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte en verruimen van de topsport- en talentontwikkeling.

Corona-crisis. Adviesraad houdt vinger aan de pols als het gaat om steun aan de sport 
In maart 2020 stond binnen twee weken onze wereld, onze stad, ons leven op de kop. De corona-crisis raakt alle Hagenaars en heeft impact op vele sectoren, óók op de sport in onze stad. Voor iedereen in de hele sportsector zijn de verbonden maatregelen voelbaar: voor sporters, de clubs en sportaanbieders. 

De gemeente Den Haag heeft in februari 2021 steun uitgesproken aan alle Haagse verenigingen en sportaanbieders. Deze boodschap is een enorme opsteker en waardering voor al die sporters, vrijwilligers en bestuurders van Haagse sportverenigingen. Het levert een bijdrage aan een pakket van maatregelen dat ervoor moet zorgen dat ook de sport in Den Haag na-corona de draad weer op kan pakken. De Adviesraad voor Sport blijft alle ontwikkelingen nauwgezet volgen en blijft graag in contact met Haagse sportaanbieders. Wij zijn altijd geïnteresseerd in aanvullende informatie of ideeën (sportadviesraad@denhaag.nl).

Onze schriftelijke adviezen uitgebracht vanaf 2017 lees je terug in het Menu Adviezen.

In het

Op 5 april 2023 ontving de Adviesraad voor Sport de leden van de...

TERUG