Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

10 februari: Adviesraad voor Sport bezorgd om toekomst sport in Den Haag

In het AD 10 februari 2022  
Onafhankelijk orgaan bezorgd om toekomst van sport in Den Haag: ‘15 miljoen euro extra per jaar nodig’

Naar aanleiding van een vergaand onderzoek luidt de Adviesraad voor Sport de noodklok over de toekomst van sport in Den Haag. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur heeft het orgaan de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. De raad adviseert met klem dat er zo’n 15 miljoen euro extra per jaar naar de sportsector moet. ,,Zonder extra investeringen raakt de sportsector achterop en komt de leefbaarheid van een prettige en gezonde stad onder druk.”

Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart heeft de Adviesraad voor Sport de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen onder de loep genomen. Wat opvalt is dat er over het algemeen meer aandacht is voor sport en bewegen dan bij de vorige verkiezingen. Maar wat ook in het oog springt en door de raad als opvallend wordt gezien, is dat in driekwart van alle programma’s een financiële onderbouwing om de sportieve ambities te realiseren ontbreekt.

,,Wij willen van de politieke partijen weten hoe zij de financiering van sport mogelijk gaan maken”, vraagt John van den Berg, voorzitter van de Adviesraad voor Sport, zich af. ,,In de afgelopen jaren hebben we gezien dat het enorm lastig blijkt voor het stadsbestuur om het sportbudget én de vraag naar ruimte mee te laten groeien met de groei en de vraag naar voldoende sportaccommodaties.”

Je moet al snel denken aan vijf extra sporthal­len en zestien extra voetbalvel­den in 2040 voor heel Den Haag. Dat vergt politieke keuzes en investerin­gen

John van den Berg

Het onafhankelijke orgaan berekent dat er zo’n 15 miljoen euro extra per jaar nodig is om de groei van de stad Den Haag gelijk te laten lopen met de groei van genoeg sportaccommodaties. ,,Dan hebben we het nog niet eens over de uitdagingen die er zijn voor de huidige 270 sportverenigingen die een gebrek aan vrijwilligers en financiën hebben.”

Sport is essentieel 

Een flinke investering, ook met het oog op de lange termijn. De prognoses geven aan dat er in de Hofstad per jaar zo’n vijfduizend inwoners bijkomen. ,,Zonder extra investeringen in de nieuwe collegeperiode raakt de sportsector achterop en komt de leefbaarheid van een prettige en gezonde stad onder druk. Je moet hier al snel denken aan vijf extra sporthallen en zestien extra voetbalvelden in 2040 voor de heel Den Haag. Dat vergt politieke keuzes en investeringen.”

Van den Berg geeft aan graag in gesprek te gaan met de politieke partijen. Sport speelt volgens de Adviesraad voor Sport een essentiële rol in de maatschappij. ,,Dat hebben de afgelopen twee corona-jaren laten zien.”

Het onafhankelijke orgaan is in 1997 door de gemeenteraad in het leven geroepen om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de hoofdlijnen van het sportbeleid in Den Haag. De raad beschikt over een uitgebreid netwerk in de Haagse sportwereld.

Lees hier het artikel online. 

Aan de hand van onze aanbevelingen uit het Sportmanifest 2022-2026 blijven we graag in gesprek met onze partners in de sport: verenigingen, sportorganisaties, onderwijsinstellingen, politiieke partijen en andere sportgerelateerde organisaties. Neem contact met ons op voor een afspraak via sportadviesraad@denhaag.nl.

TERUG