Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

28 oktober - Persbericht Sportadviesraad pleit voor noodfonds Haagse sport

Persbericht 28 oktober 2020

Adviesraad voor Sport pleit voor noodfonds Haagse sport  

De financiële gevolgen van de corona-beperkingen zijn voor de Haagse sportclubs onvermijdelijk. Nu restricties langer van kracht blijven en toezeggingen door het Rijk op zich laten wachten, is het voor clubs moeilijk om financieel op de been te blijven. De Adviesraad voor Sport meent dat het stadsbestuur actief moet handelen en een hand moet reiken aan de ruim 270 Haagse sportverenigingen om hun financiële zorgen weg te nemen. Een lokaal noodfonds helpt om de vrijwillig georganiseerde sportclubs te ondersteunen en is noodzakelijk om hun maatschappelijke rol in de toekomst te waarborgen. Het fonds zou naast de huur ook de inkomstenderving door het wegvallen van sponsoren en kantine-inkomsten moeten compenseren.

Duizenden vrijwilligers bij de Haagse sportverenigingen hebben zich in de afgelopen maanden ingezet om sport voor jong en oud mogelijk te maken. De sluiting van de kantines en het stilleggen van de competities eisen nu hun tol. De kosten blijven doorlopen; de inkomsten blijven achter. Het Rijk heeft de huren gecompenseerd in de eerste 3 maanden. Inmiddels duren de restricties veel langer en het einde is nog niet in zicht. Clubs zien hun sponsoren wegtrekken, lidmaatschappen teruglopen, kantine inkomsten uitblijven en competities en toernooien stilvallen. Met een lege kas tot gevolg.

Nu is het stadsbestuur aan zet om daadkracht te tonen. Zadel deze vrijwillige organisaties niet op met financiële zorgen om het voortbestaan van hun sportclub, aldus de sportraad. Een fonds is een blijk van waardering aan de duizenden vrijwilligers die actief zijn bij de sportclubs.  

De Adviesraad voor Sport nodigt het stadsbestuur uit om in gesprek te gaan over de vorming van een lokaal noodfonds. Dit in navolging van Amsterdam (€ 5,3 mln) en Rotterdam (€ 10,0 mln) die daar al in dit voorjaar mee instemden.

De oproep voor een noodfonds, is opgenomen in het schriftelijk commentaar van de Adviesraad voor Sport op de gemeentelijke sportbegroting 2021. 


Noot voor de redactie: 

De commissie Samenleving bespreekt de sportbegroting op donderdag 29 oktober; de gemeenteraad stemt op 5 november over de begroting. 

De Adviesraad voor Sport adviseert gevraagd en ongevraagd de wethouder sport. Ook informeert de raad politieke partijen over speerpunten op het gebied van sport. De raad richt zich daarbij op het hele domein van sport en bewegen. Daarnaast doet de adviesraad onderzoek naar actuele sportonderwerpen. Om te weten wat er leeft in de sportwereld beschikt de Adviesraad voor Sport over een netwerk van sportorganisaties en organisaties op het gebied van bewegen. In de adviesraad zijn 16 personen vertegenwoordigd, waaronder John van den Berg (voorzitter), Bart Volkerijk (interim-directeur Basketbalbond), Pjer Wijsman (voormalig voorzitter HZ Zian), Carola Uilenhoed (voormalig topjudoka),) en Wimar Bolhuis (oud-gemeenteraadslid PvdA). 


Wendy van der Meijs | sportadviesraad@denhaag.nl | 06-46715841

TERUG