Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Werkwijze

Onze aanpak kenmerkt zich door te reageren op gemeentelijke nota's en op ontwikkelingen waarbij, in onze optiek, voor de gemeente een rol is weggelegd. Wij zien het tot onze taak om via het lobby-circuit ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en gewenste ontwikkelingen te bevorderen. Dit laatste door partners te wijzen op mogelijkheden tot ontplooiing. Daarbij proberen wij nieuwe verbanden te leggen en kruisbestuiving tussen bestaande netwerken te stimuleren.

Vergaderingen
Zo'n 7 keer per jaar komen de 14 leden van de Adviesraad voor Sport bij elkaar. Om het contact met verenigingen te vergroten, vindt een deel van onze vergaderingen plaats in clubgebouwen. Daarbij krijgt de gastheer (vereniging) de mogelijkheid om de geschiedenis en knelpunten van de club onder de aandacht te brengen.  Hierdoor blijft de Adviesraad op de hoogte van wat eraan de basis van de Haagse sportwereld leeft. 

Werkgroepen
Soms vormen leden van de Adviesraad een aparte werkgroep. De werkgroepen kunnen op ad hoc basis worden aangevuld met externe deskundigen. Aanleiding voor het inrichten van een werkgroep is vaak een signaal uit het veld of een actueel thema. Zo heeft in 2022 een werkgroep een (gevraagd) advies opgeleverd over Vrijwilligers bij Haagse Sportverenigingen. Dit advies kun je hier lezen of vinden in het Menu onder Adviezen.

Kort na het uitbreken van de corona-pandemie heeft de adviesraad een aantal concrete maatregelen voorgelegd aan de gemeente op welke wijze de Haagse sport (financieel) te ondersteunen.  
In september 2020 is een werkgroep Anders Georganiseerd Sporten gestart om te werken aan een (ongevraagd) advies hoe de gemeente ook samenwerking en ondersteuning kan bieden aan organisaties die sport aanbieden anders dan in verenigingsverband. De werkgroep spreekt hierover met experts op dit gebied. 


Aan de hand van deze uitgangspunten wil de Adviesraad voor Sport er aan bijdragen om van Den Haag een vitale, sportieve stad van ambities en kansen te maken.

TERUG