Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Werkwijze

Onze aanpak kenmerkt zich door te reageren op gemeentelijke nota's en op ontwikkelingen waarbij, in onze optiek, voor de gemeente een rol is weggelegd. Wij zien het tot onze taak om via het lobby-circuit ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en gewenste ontwikkelingen te bevorderen. Dit laatste door partners te wijzen op mogelijkheden tot ontplooiing. Daarbij proberen wij nieuwe verbanden te leggen en kruisbestuving tussen bestaande netwerken te stimuleren.

Vergaderingen
Zo'n 7 keer per jaar komen de 16 leden van de Adviesraad voor Sport bij elkaar. Om het contact met verenigingen te vergroten, vindt een deel van onze vergaderingen plaats in clubgebouwen. Daarbij krijgt de gastheer (vereniging) de mogelijkheid om de geschiedenis en knelpunten van de club onder de aandacht te brengen.  Hierdoor blijft de Adviesraad op de hoogte van wat eraan de basis van de Haagse sportwereld leeft. 

Werkgroepen
Soms vormen leden van de Adviesraad een aparte werkgroep. De werkgroepen kunnen op ad hoc basis worden aangevuld met externe deskundigen. Aanleiding voor het inrichten van een werkgroep is vaak een signaal uit het veld of een actueel thema. Zo heeft in 2017 een werkgroep een advies opgeleverd over de Toekomst voor Haags Sporttalent. Dit advies kun je  hier lezen of vinden in het Menu onder Adviezen.
In september 2018 is een werkgroep Sport & Ruimte gestart om te werken aan een (ongevraagd) advies hoe de stad voldoende ruimte voor sport en bewegen kan behouden ondanks de (verwachte) groei van de stad. De werkgroep spreekt hierover met experts op dit gebied. Het streven is om begin 2019 het advies op te leveren.  

Aan de hand van deze uitgangspunten wil de Adviesraad voor Sport er aan bij dragen om van Den Haag een vitale, sportieve stad van ambties en kansen te maken.

TERUG