Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Sportmanifest 2018-2022

Elke vier jaar brengen wij een Sportmanifest uit. Hierin doen wij aanbevelingen om sportbeoefening in Den Haag nóg aantrekkelijker te maken. Met het Sportmanifest 2018-2022 doet de Adviesraad voor Sport een oproep aan de lokale politieke partijen om sport voor jong én oud bereikbaar te maken. 

Met het Sportmanifest 'Naar een optimaal Haags Sportklimaat' wil de Adviesraad voor Sport aan de gemeentelijke politieke partijen laten zien welke sportthema’s in de periode 2018-2022 aandacht vragen en staan er concrete suggesties in om sport voor iedereen in de stad bereikbaar te maken.  Het Sportmanifest stelt vijf thema’s centraal om een optimaal Haags sportklimaat te realiseren. Dit zijn: sport voor jong én oud, Sportcampus Zuiderpark voor sport én wijk, ondersteuning en behoud van Haagse talenten, bereikbaar en betaalbaar sporten en aandacht voor diverse organisatiestructuren. Met deze aanbevelingen willen we de politiek ondersteunen bij het maken van de verschillende partijprogramma’s. En we hopen dat onze adviezen in het nieuwe collega-akkoord terug te vinden zijn.

 

TERUG