Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Reactie op het coalitieakkoord 2022-2026

Na de zomerperiode presenteerde het nieuwe college met VVD, Groen Links, D66, PvdA en CDA het coalitie-akkoord 'Een stad die tegen een stootje kan 2022-2026'.
De Adviesraad voor Sport heeft de nieuwe coalitie een felicitatiebrief gestuurd met daarin complimenten maar óók aandachtspunten voor het nieuwe bestuur in de komende periode. 

Eerder stuurde de Adviesraad voor Sport aan de heer Donner en de politieke partijen die in onderhandeling waren, op 22 mei jl. een brief met daarin een set van aanbevelingen voor de sport in onze stad. Belangrijke reden om in sport te investeren: omdat sport inspireert, sport bindt, sport is gezond en sport rendeert. Concrete aanbevelingen die zijn aangedragen zijn: concreet te investeren in uitbreiding van sporthallen en sportparken, beter benutten van de huidige sportparken, versterken van de sportverenigingen, samenwerking met bedrijven en andere (sport)organisaties, talentontwikkeling en het beweegstimulerend inrichten van herontwikkelingswijken zoals de Binckhorst, Den Haag Zuidwest en Central Innovation District. Daarnaast vraagt de adviesraad expliciet aandacht voor het ontschotten door de samenwerking met andere thema's te intensiveren met daarbij de regie van budgetten bij de wethouder sport te organiseren. 

TERUG