Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Reactie op begroting sport 2022

Traditiegetrouw geeft de Adviesraad voor Sport commentaar op de gemeentelijke begroting via de wethouder sport en de leden van de commissie Samenleving met sport in de portefeuille.

In het kort: Met terugwerkende kracht wil de Adviesraad voor Sport haar complimenten uitspreken voor de steun die de gemeente in de afgelopen maanden heeft verleend aan de Haagse sport.

Daarnaast vraagt de Adviesraad voor Sport aandacht voor de sportaanbieders die buiten de steunmaatregelen vallen. Sportaanbieders, die deze steun niet weten te vinden, die hiervoor niet in aanmerking komen of sportaanbieders waarvan leden hun lidmaatschap hebben opgezegd tijdens de corona-periode. Dit om het sportaanbod voor alle inwoners in onze stad beschikbaar te houden. Hiertoe behoort ook ADO Den Haag. De club verdient de steun vanuit de gemeente. De effecten van ADO zijn van grote sociale en maatschappelijke waarde voor de vele duizenden sportfans in de stad en in de regio.

Onlangs presenteerde de Adviesraad voor Sport aan alle Haagse politieke partijen het Sportmanifest 2022-20262. Daarin schetst de adviesraad een toekomstbeeld voor Den Haag als het gaat om bewegen en sport. Vanuit dat toekomstperspectief zijn 18 concrete aanbevelingen opgenomen. In deze zienswijze op de begroting 2022 blikt de adviesraad vooruit op 3 belangrijke prioriteiten:
- financiën voor onderhoud en vervanging van sportaccommodaties
- voldoende ruimte in de stad voor bewegen en sport
- voldoende levensvatbare verenigingen

Verder pleit de Adviesraad voor Sport voor een structurele begrotingsaanpak van het onderhoud van sport en spel accommodaties waarin zowel de financieringskant als uitgavenkant is verwerkt. Het is logisch om de onderhoudskosten van Haagse sportaccommodaties structureel in de gemeentefinanciën te verwerken, waardoor deze niet opnieuw politiek bevochten moeten worden bij de komst van een nieuw college. Een vergelijkbare wens is er voor de minimaal noodzakelijke middelen, die volgen uit de prognoses van de Nota Haagse Referentienormen, waarvoor begin 2022 het Integraal Huisvestingsplan Sportaccommodaties aan de raad wordt aangeboden.

Tot slot benadrukt de adviesraad de kansen voor het benutten van de titel ‘Europese sporthoofdstad’ die Den Haag draagt in 2022.
In onze optiek een titel die volop kansen biedt om de positieve aandacht, de trots voor de stad en enthousiasme voor sport breed in te zetten. De titel biedt zoveel meer mogelijkheden om de stad met al zijn inwoners, bedrijven, organisaties en scholen in de schijnwerpers te zetten. Pak die kans! Wij roepen partijen dan ook op om per begrotingsonderdeel minimaal 2 projecten – binnen de bestaande begroting - volgend jaar in het kader van Europese Sporthoofdstad te organiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat door een gezamenlijk uitdragen van deze titel alle gemeentelijke programma’s zoals welzijn, jeugd en integratie, onderwijs, buitenruimte, zorg, gezondheid en economie de positieve uitstraling ervan meevieren en daarmee de stad in beweging brengen!

TERUG