Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Reactie op begroting sport 2021

Traditiegetrouw geeft de Adviesraad voor Sport commentaar op de gemeentelijke begroting via de wethouder sport en de leden van de commissie Samenleving met sport in de portfeuille.

In het kort: De Adviesraad vor Sport pleit voor een noodfonds om Haagse sportclubs financiële steun te kunnen bieden in deze onzekere tijd.

Howel de begroting sport aandacht heeft voor de uitbreiding van de buurtsportcoaches (met 0,9 mln euro) en er budget beschikbaar is gesteld voor het vervangen en uitbreiden van een dubbele sporthal, maakt de Adviesraad voor Sport zich zorgen. Om die reden roept de 
Adviesraad voor Sport de gemeenteraad op een noodfonds voor de sport in te richten zodat de sport ook in de toekomst haar unieke maatschappelijke rol in onze stad kan blijven invullen. De nadelige consequenties van de corona-maatregelen zijn inmiddels voor de Haagse sportclubs onontkoombaar. De afhankelijkheid van toezeggingen door het Rijk duren lang en maken het voor clubs onzeker om (financieel) op de been te blijven. Volgens de raad is het stadsbestuur nu aan zet om actief de honderden vrijwillige organisaties voor sport een hand toe te reiken om hun financiële zorgen weg te nemen.

De Adviesraad voor Sport is onder de indruk van het enthousiasme, organisatievermogen en aanpakmentaliteit van de duizenden vrijwillige bestuurders, trainers en begeleiders die al maandenlang de clubs in onze stad draaiende houden. De sluiting van de kantines en het stilleggen van de competities eisen nu hun tol. De kosten blijven doorlopen, maar de inkomsten blijven achter. De negatieve financiële impact voor de sportsector door de genomen maatregelen zijn nauwelijks tot niet meer op te vangen. Dit geldt met name voor grote verenigingen, clubs met een eigen accommodatie of kantine, clubs met weinig draagkracht, en veld- en zaalsporten. Zadel deze vrijwillige organisaties niet op met financiële zorgen om het voortbestaan van hun sportclub, zeker nu de periode van restricties langer dreigt te worden dan aanvankelijk gedacht.

De Adviesraad voor Sport is van mening dat het stadsbestuur daadkracht moet tonen en aan de duizenden vrijwilligers een blijk van waardering moet geven, voordat het te laat is en tientallen historische opgebouwde sportclubs omvallen. De raad nodigt het stadsbestuur uit om in gesprek te gaan over de vorming van een lokaal noodfonds, in navolging van Amsterdam en Rotterdam, die daar al in dit voorjaar mee instemden. Een noodzakelijk fonds dat er op toeziet, juist in een tijd met aandacht voor vitaliteit, saamhorigheid en weerstandsvermogen, de kracht van sport te koesteren en te waarderen.

TERUG