Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Binckhorst: meer sport in planontwikkeling

Op 5 maart 2020 nam de gemeenteraad meerdere besluiten over de Binckhorst. Tijdens de bespreking ervan, sprak onze voorzitter zijn zorgen uit over het ontbreken van voldoende sport- en beweegvoorzieningen - tot nu toe - in de nieuwe plannen voor de wijk. Er zijn twee moties aangenomen die erop toezien om het initiatief te ondersteunen van roeiverenigingen Pelargos en De Laak voor het opzetten van een roeicentrum. De Adviesraad voor Sport juicht de moties toe, en blijft het gemeentebestuur erop aanspreken dat er ook andere beweeg- en sportvoorzieningen in de Binckhorst worden gerealiseerd.

Sinds 2017 vraagt de Adviesraad voor Sport nadrukkelijk om meer aandacht voor het het Omgevingsplan Binckhorst en de noodzakelijke ruimte voor sport- en beweegvoorzieningen. Lees verder voor een toelichting.  

Op 30 november 2018 is het Omgevingsplan Binckhorst door de gemeenteraad vastgesteld. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college van B&W een Voorzieningenkaart inclusief sport- en beweeglocaties aangeboden op 12 november 2019. Het voorzieningenprogramma (deel 1a en deel 1b) dient als kader bij de planontwikkeling.

De Adviesraad voor Sport benadrukte al eerder (30 oktober 2017) met de Zienswijze Omgevingsplan Binckhorst bij de gemeenteraad de noodzaak van realisatie van voldoende sport en beweegvoorzieningen in het stedelijke gebied Binckhorst. Tijdens de hoorzittingen in de commissie Ruimte op 12 september 2018 en op 5 november 2018 riep de voorzitter van de Adviesraad voor Sport de gemeenteraad op om in het Omgevingsplan Binckhorst voldoende ruimte vooraf  te reserveren voor sport- en beweegvoorzieningen. Een uitgebreide toelichting lees je bij de downloads.

Ondanks het Voorzieningenprogramma en het ontwerp-Omgevingsplan voor het stadsdeel Binckhorst - als pilot voor de invoering van de Omgevingswet -  is er géén ruimte opgenomen voor maatschappelijke voorzieningen, zoals onderwijs, sport- en beweeglocaties. Met de ingezonden Zienswijze Omgevingsplan Binckhorst en onze inspraak in de commissie Ruimte vraagt de Sportadviesraad nadrukkelijk aandacht bij de raadsleden om sportieve ruimten op te nemen om te voorkomen dat duizenden Hagenaars in de toekomst weinig tot geen mogelijkheden hebben om in hun nabije woon- en leefomgeving gebruik te maken van sport en beweegvoorzieningen. 
Inmiddels zijn er steeds meer partijen die aangeven dat de voorzieningen voor de Binckhorst niet hand-in-hand gaan met de bouw van de woningen. Het AD Haagse Courant scheef op 30 december 2019 het volgende artikel: 5000 huizen maar geen scholen of sporthal: vrees voor spookwijk Binckhorst. 

De Adviesraad voor Sport blijft de ontwikkelingen volgen en pakt regelmatig de pen om de gemeente op te roepen oog te houden voor de maatschappelijke- én sportvoorzieningen in de Binckhorst.

TERUG