Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Werkbezoek Commissie Samenleving aan Sportadviesraad

Op 5 april 2023 ontving de Adviesraad voor Sport de leden van de Commissie Samenleving.

Op woensdag 5 april 2023 vond een werkbezoek plaats van de gemeenteraadsleden die vertegenwoordigd zijn in de Commissie Samenleving. Het bezoek aan de leden van de Adviesraad voor Sport staat in het teken van kennismaken en informatie uitwisseling over de kansen en uitdagingen in de Haagse sport.

Op de website van de gemeente Den Haag is te lezen welke thema's er worden besproken: Vergadering Samenleving 05-04-2023 Gemeente Den Haag (raadsinformatie.nl)

Z
ijn er onderwerpen waarvan jij vindt dat de Adviesraad voor Sport deze onder de aandacht moet brengen?
Neem dan contact op met de secretaris!

TERUG