Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Jaaroverzicht 2022

Het jaaroverzicht 2022 van de Adviesraad voor Sport geeft beknopt weer wat er vorig jaar zoal is gebeurd.

Zo introduceerde de adviesraad - als alternatief voor een sportdebat dat door de beperkende corona maatregelen niet door kon gaan - een sportcampagne ter voorbereiding op de gemeentelijke verkiezingen in maart 2022. In samenwerking met Stichting WSDH en Stichting SGK is aan de hand van een plan gewerkt om de sector bewegen én sport zichtbaar te maken. Alle inzet was erop gericht om meer politieke aandacht én budget te realiseren in het nieuwe coalitieakkoord, met name voor het vernieuwen en uitbreiden van sportaccommodaties en het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. 

Ook bracht de adviesraad een gevraagd advies uit waarin het pleit voor meer structurele hulp-op-maat aan sportclubs. De Adviesraad voor Sport sprak uitgebreid met 37 Haagse sportverenigingen en diverse experts (o.a. Mulier Instituut, NOC*NSF, Erasmus Universiteit) op verzoek van de gemeente Den Haag. Aanleiding voor het advies zijn signalen van sportverenigingen dat zij moeite hebben om vrijwilligers te vinden om hun sport te organiseren. De Adviesraad voor Sport concludeert dat clubs hard moeten werken om voldoende vrijwilligers actief te krijgen. Ook zien verenigingen meer en meer maatschappelijke ontwikkelingen (vergrijzing, migratie, individualisering, verduurzaming) hun club raken. Clubs zijn gebaat bij concrete hulp en tijd voor de problematiek waar clubs mee worstelen en adequate hulp om de Haagse sportverenigingen daadwerkelijk toekomstbestendig te maken. 

Nieuwsgierig geworden naar meer? Klik dan hier om het jaarverslag van 2022 in te zien.

Om de politiek te blijven boeien voor sport, spreken we in bij raadscommissies en bouwen we aan een politiek netwerk door kennis te maken met raadsleden met sport in hun portefeuille. De Adviesraad voor Sport wil vroeg meedenken in het beleid en een brug zijn tussen de sport en de politiek. Signalen, voorbeelden en bewegingen uit het veld zijn voor ons essentieel om tot realistische en toepasbare suggesties te komen bij het opstellen van onze adviezen aan de wethouder sport en aan collegeleden die betrokkenheid hebben met de sportportefeuille. Blijf ons benaderen via sportadviesraad@denhaag.nl met tips, suggesties en vragen!  

TERUG