Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Leden

De Adviesraad voor Sport bestaat uit een voorzitter en 16 leden, die worden geselecteerd op basis van hun expertise met sportgerelateerde onderwerpen in bijvoorbeeld het onderwijs, de topsport, de politiek of het bedrijfsleven. De leden nemen zitting op persoonlijke titel. Het college van B&W benoemt de leden in eerste instantie voor 4 jaren, met een mogelijke verlenging van nog eens 4 jaar. Hieronder de huidige leden van de Adviesraad voor Sport.

Profiel: Bestuurslid Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland, lid Raad van Toezicht Sportparken Willem Alexander en Harga Noord (Schiedam), Oud-di...

Profiel: directeur Accountantskantoor Baker Tilly ​(Netherlands) N.V. - Interim Financials, voorzitter voetbalvereniging ​H.V.V. Laak...

Profiel: Voormalig studentendecaan en topsportcoördinator bij de Haagse Hogeschool, voormalig sportdocent, oud-voetbalcoach van VUC, HBS, HVV ...

Profiel: Algemeen Secretaris Adviesraad voor Sport, Voormalig beleidsadviseur topsport gemeente Den Haag, lid Haagse roeivereniging De Laak, (voorm...

Profiel: Oud-gemeenteraadslid in Den Haag voor de VVD met onder andere sport in haar portefeuille, lid Ledenraad van de Rabobank regio Den Haa...

Profiel: Afdelingshoofd Beleid & Strategie parket Noord-Holland, Landelijk Officier van Justitie; aanklager bij het Instituut voor Sportrechtsp...

Profiel: Universitair docent economie aan de Universiteit Leiden / Campus Den Haag, voormalig adjunct-direc...

Profiel: Lid Directieteam bij HTM Personenvervoer (eindverantwoordelijk voor Operatie), Voormalig HR Directeur diverse organisaties in bedrijf...

Profiel: Looptrainer bij voetbalclub Ajax, trainer-coach bij Atletiekvereniging Sparta, docent bij de opleiding International Sport Management...

Profiel: belangenbehartiger Sportvisserij Nederland, voorzitter van Skateboard Federatie Nederland, voormalig projectleider bij diverse sportb...

Profiel: Programmamanager op het gebied van duurzaamheid en innovatie bij bouwopgaven, specifiek richt hij zich op publiek/private samenwerkin...

Profiel: arbeidsdeskundige UWV voor mensen met een beperking, bestuurder en trainer taekwondo vereniging LaHaye, ambassadeur van het Haags Sportkwa...

Profiel: Haags beweegcoach, sportintermediair voor Hagenaars met een beperking. eerste leidinggevende consulent bij de stichting Vrijetijdsbestedin...

Profiel: ​Senior beleidsmedewerker Ministerie van VWS (directie Sport) in het domein inclusief sporten en bewegen, voormalig lid Nederl...

Profiel: Locatiemanager DC Klinieken Breda en Den Haag, bestuurslid Stichting Werkgevers Sportclubs Den Haag, voormalig topjudoka, medaillewinnares...

Profiel: Interim-directeur Nederlandse Basketbal Bond; voormalig directeur Nederlandse Baseball- en softbal Bond, oud-directeur Sportservice Zuid-H...

TERUG