Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Historie

De Adviesraad voor Sport is in 1997 opgericht op initiatief van de gemeente en is opvolger van de Haagse Raad voor Sport en Recreatie, die een paar jaar eerder juist was opgeheven. Bij de sportwethouder (John Luijten) destijds werd wel de behoefte gevoeld om zich door een onafhankelijk orgaan te laten adviseren. Daartoe werd de Adviesraad voor Sport (AvS) opgericht, een onafhankelijk orgaan met als doel het bevorderen van een optimaal sport- en recreatiebeleid van de gemeente Den Haag. De AvS richt zich daarbij op het gehele domein van sport en bewegen. Bewust werd gekozen voor een onafhankelijk orgaan; de leden worden op persoonlijke titel benoemd. De adviesraad voorziet de wethouder van gevraagd en ongevraagd advies en legt ‘accenten’ binnen de Haagse sport door onderwerpen op de agenda te zetten en te houden.

Samenwerking wethouders sport
De Adviesraad voor Sport heeft samengewerkt met de wethouders met sport in hun portefeuille:

Hilbert Bredemeijer, CDA (2019-heden)
Richard de Mos, GdM (2018-2019)
Rabin Baldewsingh, PvdA (2014-2018)
Karsten Klein, CDA (2010-2014)
Sander Dekker, VVD (2006-2010)
Wilbert Stolte, CDA (1998-2006)

Voorzitters & secretarissen 
Vanaf 1997 zijn de volgende voorzitters actief geweest:
Jan Heemskerk (1997-2005)
Pieter Den Dulk (2006-2014)
John van den Berg (2014-heden)

En als secretaris traden op:
Frans Leermakers (1997-2003)
Hans van Vliet (2003-2017)
Wendy van der Meijs (2017-heden)

Voormalig leden Adviesraad voor Sport
Leden van de adviesraad worden geselecteerd op basis van hun expertise met sportgerelateerde onderwerpen in het bedrijfsleven, de politiek, het onderwijs of in de topsport. De volgende personen hebben in de periode 1997 tot en met 2019 zitting gehad in de adviesraad:

Jan Raateland;

1997-1998

Koos van den IJssel;

2004-2012

Ruud Emmerik;

1997-2001

Jan Wingelaar;

2004-2012

Peter Wiesenhaan;

1997-2002

Hans van Os;

2004-2012

Astrid van der Knaap;

2000-2004

John van den Berg;

2006-2014

Pieter den Dulk;

1997-2005

Driss Rahouani;

2006-2014

Frits Suer;

1997-2005

Anne de Raaf;

2006-2014

Jaap Wijnhoud;

1997-2005

Marcella Mesker;

2006-2014

Johan Gangadajal;

1997-2006

Jan Berteling;

2006-2014

Dik Hooijmeijer;

1997-2006

Woody Louwerens;

2006-2014

Joke Jannessen;

1997-2006

Peter Oskam;

2012-2016

Henk Mijnsbergen;

1997-2006

Hans Roskam;

2009-2017

Gerard Verspuij;

2004-2006

Marc Delissen;

2009-2017

Paul Kapel;

1997-2008

Mounia Abbadi;

2017-2018

Jan Heemskerk;

2006-2008

Han Potma;

2010-2018

René van Mulken;
Ria van Velsen;

2002-2010
2004-2012

Koen Baart;
Anja Overhoff;
Ellen Bekkering;

2010-2018
2011-2019
2015-2019 

TERUG