Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Advies Toekomst Haags Sporttalent, juni 2017

Stimuleer en ondersteun Haags sporttalent in onze stad. Dat is de kern van het advies Toekomst Haags Sporttalent dat medio 2017 door de voorzitter van de Adviesraad voor Sport is overhandigd aan de wethouder Sport. Om Haagse sporttalenten daadwerkelijk op topniveau te laten presteren heeft de adviesraad een vijftal concrete aanbevelingen gedaan.

Het doel van de aanbevelingen is Haagse sporttalenten van goed naar beter te brengen. Signalen uit het veld geven aan dat in toenemende mate Haagse verenigingen moeite hebben om op het hoogste competitieniveau uit te komen. Wegtrekkend sporttalent, hoge accommodatie kosten en onvoldoende vrijwilligers zijn enkele problemen waarmee de Haagse topsport kampt. Met dit advies wil de Adviesraad voor Sport aandacht vragen voor talentontwikkeling om zo de Haagse topsport te ondersteunen. Om dit te realiseren pleit de Adviesraad voor meer ondersteuning van topsportverenigingen, meer maatwerk in onderwijs-topsport begeleiding en het stimuleren van de kennisoverdracht tussen de nationale topsportprogramma's die in Den Haag draaien en de Haagse topsportverenigingen.

Het advies 'Toekomst Haags Sporttalent' kun je hier lezen of downloaden. 

TERUG