Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Reactie op het coalitieakkoord 2018-2022

Op 6 juni presenteerde het nieuwe college met Groep de Mos/Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks en VVD hun plannen voor Den Haag voor de periode 2018-2022. Het nieuwe college zet in op 4 thema´s: Groei van de stad, Mobiliteit, Duurzaamheid en Iedereen doet Mee. Ook sport maakt hiervan onderdeel uit. De Adviesraad voor Sport heeft zich verdiept in het akkoord en ziet ook aandacht voor sport in de stad. Wel benadrukt de adviesraad dat met de voorgenomen bouwambitie van Den Haag ook voldoende aandacht moet blijven voor voldoende sport- en beweegmogelijkheden voor alle Hagenaars. De volledige reactie van de Adviesraad voor Sport is terug te lezen bij de downloads hiernaast.

TERUG