Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Reactie op het coalitieakkoord 2019-2022

Nét voor de kerst 2019 presenteerde het nieuwe college met VVD, Groen Links, D66, PvdA en CDA het coalitie-akkoord 'Samen voor de stad' 2019-2022.
De Adviesraad voor Sport heeft de nieuwe coalitie een felicitatiebrief gestuurd met daarin complimenten maar óók aandachtspunten voor het nieuwe bestuur in de komende periode. 

Eerder stuurde de Adviesraad voor Sport aan Tom de Bruijn en de politieke partijen die in onderhandeling waren, op 22 oktober jl. een brief met daarin een set van aanbevelingen voor de sport in onze stad. Belangrijke thema´s die zijn aangedragen: voldoende ruimte voor sport in een stad die groeit, sport in de wijk, op maat ondersteunen van sportverenigingen en het bevorderen van een gezonde leefstijl, bewegen en sport - juist voor doelgroepen die nu (nog) inactief zijn. Daarnaast vraagt de adviesraad aandacht voor het (meer) benutten van de mogelijkheden van Sportcampus Zuiderpark, de realisatie van een Haags Sportkwartier en de titel Europese Sporthoofstad in 2022.

TERUG