Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Advies: Vaardig in Bewegen begin in groep 1!

De Adviesraad voor Sport pleit ervoor om gymles door vakleerkrachten toe te voegen aan de lessen van groep 1 en 2, de motorische ontwikkeling van kinderen te gaan monitoren en actief te interveniëren op risicogroepen en talentvolle kinderen. 

Dat staat in een nieuwe advies van de Adviesraad voor Sport - Vaardig in Bewegen: begin in groep 1! - welke op 21 juni 2023 door voorzitter Ron Jansen werd overhandigd aan de Haagse sportwethouder Hilbert Bredemeijer. 

Met het advies geeft de Sportadviesraad concrete aanbevelingen aan het stadsbestuur ter voorbereiding op de Haagse Preventie Agenda. Deze agenda is een aanpak gericht op het gebied van gezondheid, waarin verschillende disciplines samenwerken. Dit is een ambitie uit het collegeprogramma 2022-2026. De Adviesraad voor Sport pleit om deze preventie-aanpak met name te richten op de jeugd tussen 4 en 12 jaar. Kinderen en jongeren die opgroeien met goed ontwikkelde motorische vaardigheden zijn fitter, hebben minder kans op overgewicht of chronische aandoeningen (diabetes, depressieve symptomen, hart- en vaatziekten) en ervaren meer plezier aan sport en bewegen in de rest van hun leven.

Een werkgroep van de Adviesraad voor Sport, met voor dit onderwerp deskundige leden, heeft vanuit verschillende perspectieven gewerkt aan een advies dat bijdraagt aan preventie in het algemeen en een structureel gezondere en actievere leefstijl in het bijzonder, die zijn basis vindt door de starten bij de jongste jeugd.  Deze aanbevelingen zijn mede gebaseerd op de meest recente inzichten vanuit de wetenschap. De essentie is dat goed ontwikkelde motoriek de basis is voor deelname aan sport- en spelactiviteiten in de kinderjaren en op latere leeftijd. Dit is uiteraard een gemeenschappelijke opgave, waarvoor naast de ouder(s) alle ketenpartners in de ‘opvoedketen’ een rol en een verantwoordelijkheid hebben.

Alle aanbevelingen zijn opgenomen in het adviesrapport met de titel ‘Vaardig in Bewegen: begin in groep 1, welke onlangs is aangeboden aan de wethouder voor sport, Hilbert Bredemeijer. 


TERUG