Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Advies: Oog voor de Anders Georganiseerde Sporten

De Adviesraad voor Sport pleit voor het gerichter en creatiever omgaan met verschillende sportaanbieders, meer dan alleen sportverenigingen. Aanleiding is de gemeentelijke ambitie voor een sportdeelname van 100% in 2030. Daarnaast bewegen en sporten steeds meer Haagse inwoners ongebonden, via commerciële sportaanbieders of in andere groepsvormen. Kortom, het sportlandschap verandert. Omarm deze veranderingen en betrek deze voor een meer eigentijds gemeentelijk sport- en beweegbeleid. Om meer inwoners te verleiden regelmatig te bewegen en te sporten, pleit de sportadviesraad voor de volgende aanbevelingen:

1.           Investeer in onderzoek  
Om doelgroepen in beweging te krijgen, is het van belang om inzicht te krijgen in wat hen 'beweegt'. Dit vraagt om een investering in gedegen onderzoek. Start op kleine schaal: bijvoorbeeld met het 'Haags Sportkwartier' in Den Haag Zuidwest. Onderzoek ook de effecten van sportgedrag op arbeid, welzijn en onderwijs. Dit bemoedigt het streven om andere sectoren (financieel) te betrekken bij de 'winst' van bewegen en sport.

2.         Betrek alle sportaanbieders - niet alleen sportverenigingen 
Breng anders georganiseerde sport- en beweegaanbieders in beeld, betrek hen laat ze participeren in het Haags sportnetwerk. Zo kun je gewenste en specifieke doelgroepen bereiken. Juist in sterk verdichte stadswijken zijn sportverenigingen verplaatst, opgeheven of gefuseerd. Als alternatief zijn in deze wijken anders-georganiseerde-sportaanbieders actief. 

3.         Bevorder en steun verenigingen in het realiseren van een Open Club 
Stel bestaande sportparken open voor anders georganiseerde sporten (vriendenteams, personal trainers, bootcamp clubs) en streef naar een optimale bezetting. Stimuleer verenigingen in het samenwerken met anders georganiseerde sporten om andere doelgroepen in beweging te brengen en om de Haagse clubs te versterken.

4.         Open een sportloket als servicepunt voor sporters én sportaanbieders
Een sportloket draagt bij aan de zichtbaarheid van de sport in de stad. Bij het loket kun je terecht met uiteenlopende vragen (regelgeving, accommodaties, subsidies). Door het centraliseren en verzamelen van vragen van sporters, verenigingen en anders georganiseerde sporten kan gerichte ondersteuning worden ontwikkeld en aangeboden.

5.         Breng de wensen van sportief gebruik van de openbare ruimte in kaart
Meer dan 40% van alle Haagse sporters maakt gebruik van de openbare ruimte. Betrek anders georganiseerde sporten bij het ontwerpen, inrichten en aanwijzen van een sportieve openbare ruimte. Deze organisaties bezitten waardevolle ervaringen en ideeën, die benut kunnen worden. Hiertoe behoort ook het betrekken van interessante date om inzicht te krijgen in het sportief gebruik van de stedelijke omgeving.

Lees voor het volledige advies hier verder of download het rapport hiernaast. 

TERUG