Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Advies aanpak seksuele intimidatie in sport, juli 2018

Ondersteun verenigingen bij de aanpak van ongewenste intimiteiten in de sport. Dat is de boodschap van het Advies 'Bestrijding seksuele intimidatie en misbruik in de sport' dat de Adviesraad voor Sport in juli 2018 stuurde aan de wethouder voor sport. De Sportadviesraad is van mening dat de gemeente juist lokale sportverenigingen - die te maken hebben met beperkte financiële middelen, kennis en beperkt aantal vrijwilligers - kan ondersteunen in het bieden van een veilige sportomgeving en adviseert de gemeente een aantal concrete maatregelen.

De aanbevelingen richten zich op bijvoorbeeld het verbinden van gemeentelijke subsidievoorwaarden aan interne regels van verenigingen zoals een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor trainers en begeleiders en de aanwezigheid van een integriteitsprotocol en het invoeren van een keurmerk 'Veilige Haagse Sportvereniging'. Aanleiding voor het advies zijn de resultaten van het onderzoek dat de Commissie De Vries in opdracht van NOC*NSF een jaar eerder publiceerde.

De wethouder heeft schriftelijk laten weten het belang van het thema te onderschrijven. Op dit moment voert de gemeente geen concrete aanpak op dit thema. Deze rol is belegd bij NOC*NSF en sportbonden. De wethouder laat weten in gesprek te zijn met de andere grote steden over hun ervaringen in de aanpak op het gebied van seksuele intimidatie in de sport. Inmiddels is de Adviesraad voor Sport in gesprek met de gemeente om de juiste maatregelen te treffen om verenigingen te ondersteunen in het bieden van een veilige sportomgeving.  

 

TERUG