Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Reactie op het coalitieakkoord 2023-2026

Op 2 oktober presenteerde het nieuwe college D66, Groenlinks, Partij van de Dieren, PvdA , CDA en Denk het 'Haags akkoord 2023-2026'. De Adviesraad voor Sport heeft het nieuwe college een brief gestuurd om hen te feliciteren met hun (her)benoeming en het nieuwe coalitieakkoord. Daarnaast zijn ook aandachtspunten benoemd voor de Haagse sport in de komende jaren.

De felicitatiebrief volgde op een brief met aanbevelingen welke de Adviesraad eerder toestuurde aan de onderhandelaar en de politieke partijen die in onderhandeling waren. In deze brief zijn aanbevelingen gedaan die in de optiek van de Adviesraad voor Sport van belang zijn voor de toekomst van de Haagse Sport. De belangrijkste thema's zijn daarbij: Zorg voor voldoende en duurzame sportvoorzieningen bij de ontwikkeling van nieuwe wijken en de verdichting van wijken zodat deze beweegstimulerend worden ingericht, optimaliseer sportparken zoals het Zuiderpark omdat dit mogelijkheden biedt om sociaal-maatschappelijke uitdagingen van een o.a. stadsdeel Zuidwest te verbeteren door samenwerking met verenigingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en tot slot, maak sport en bewegen onderdeel van het preventiebeleid en zet het in als middel in een integrale aanpak.

TERUG