Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Aanbevelingen Haagse Sport t.b.v. coalitieonderhandelingen

Op 4 september 2023 stuurde de Adviesraad voor Sport haar aanbevelingen voor de Haagse Sport aan de heer Slob en de politieke partijen die in onderhandeling zijn over het vormen van een nieuwe coalitie in Den Haag. Het betreft aanbevelingen die in de optiek van de Adviesraad van belang zijn voor de toekomst van de sport in Den Haag en waar de prioriteit ligt in de komende collegeperiode. 

De belangrijkste thema’s die zijn aangedragen zijn: Zorg voor voldoende en duurzame sportvoorzieningen bij de ontwikkeling van nieuwe wijken en verdichting van wijken zodat deze beweegstimulerend worden ingericht, optimaliseer sportparken zoals het Zuiderpark omdat dit mogelijkheden biedt om sociaal- maatschappelijke uitdagingen van o.a. stadsdeel Zuidwest te verbeteren door samenwerking met verenigingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en tot slot, maak sport en bewegen onderdeel van het preventiebeleid en zet het in als middel in een integrale aanpak. Hierbij wordt tevens verwezen naar het advies ‘Vaardig in bewegen: begin in groep 1’ welke de Adviesraad voor Sport in juni j.l. aan de wethouder heeft overhandigd.

De Adviesraad voor Sport wenst de heer Slob en de onderhandelaars veel succes bij het onderhandelingsproces.


TERUG