Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

2023 Werkprogramma Adviesraad voor Sport

In het werkprogramma voor 2023 onderscheidt de Adviesraad voor Sport vijf thema’s voor de adviezen die in het komende jaar worden gegeven:

  • jeugd in beweging;
  • versterken haagse sportorganisaties;
  • Haags Sport Model (talentontwikkeling);
  • integraal huisvestingsplan sport
  • veilig sportklimaat. 

De ervaring leert dat er in het lopende jaar altijd adviesvragen komen die op korte termijn een antwoord nodig hebben. Deze vragen komen zowel op aanvraag van de wethouder, de gemeenteraad of op initiatief van de raad zelf. In het werkprogramma 2023 is ook voor dit soort mogelijk adviezen extra ruimte opgenomen.

TERUG