Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Advies: Clubs behoefte aan meer structurele hulp-op-maat

Dat is de conclusie na een rondgang van de Adviesraad voor Sport bij 37 Haagse sportverenigingen en diverse experts, op verzoek van de gemeente Den Haag. Aanleiding zijn signalen van sportverenigingen dat zij moeite hebben om vrijwilligers te vinden om hun sport te organiseren. De adviesraad voor sport concludeert dat clubs hard moeten werken om voldoende vrijwilligers actief te krijgen. Ook zien verenigingen meer en meer maatschappelijke ontwikkelingen (vergrijzing, migratie, individualisering, verduurzaming) hun club raken. De Adviesraad voor Sport pleit voor meer hulp en tijd voor de problematiek waar clubs mee worstelen en adequate hulp om de Haagse sportverenigingen daadwerkelijk toekomstbestendig te maken.

De Adviesraad voor Sport concludeert naar aanleiding van de gesprekken die zij heeft gevoerd, dat de hulpmiddelen die op dit moment worden aangeboden door de gemeente, onvoldoende aansluiten bij de vragen die er spelen vanuit de sportverenigingen. Circa 70% van de sportvereniging is op de hoogte van het instrumentarium, maar slechts 20% maakt gebruik van de aangeboden instrumenten. Uit de gesprekken concludeert de adviesraad dat de diversiteit van de sportverenigingen in de stad te groot is om met een generiek instrument clubs daadwerkelijk ondersteuning te bieden. Op dit onderdeel doet de gemeente er goed aan om meer aandacht te besteden aan de specifieke vraag van een sportvereniging en hulp te bieden op basis van maatwerk. Clubs zijn ook gebaat om te helpen bij het waarderen en activeren van vrijwilligers, bijvoorbeeld door het opzetten van gemeentelijke campagnes om de sportvrijwilliger meer bekendheid en waardering te geven.

De gemeente zou er goed aan doen om de Haagse sportclubs te helpen bij het voeren van een actief vrijwilligersbeleid, zodat sportverenigingen meer inzicht hebben in de kennis en expertise van hun leden, het zoeken van gekwalificeerde inzet (bijv. specifieke trainerskwaliteiten) en keuzes durven maken over het wel of niet invoeren van verplichte vrijwilligerstaken. Daarnaast is (professionele) ondersteuning gewenst bij sportverenigingen op specifieke onderdelen, waaronder het versterken van de organisatiekracht, het faciliteren van maatschappelijke nevenactiviteiten (buurthuis van de toekomst) en vergroten van het sporttechnisch kader. 

Sportverenigingen geven aan dat het niet altijd duidelijk is waar zij met hun specifieke vraag terecht kunnen of verdwaald raken in de gemeentelijke organisatie. Juist de kwetsbaarheid van het vrijwilligerswerk maakt dat clubs gefrusteerd raken of zich onvoldoende geholpen voelen. Om de sport centraal te stellen pleit de Adviesraad voor Sport voor het inrichten van één centraal steunpunt, zowel digitaal als fysiek, om eenduidig antwoord te geven op hulpvragen en adequaat hulp te organiseren. De adviesraad doet ook de suggestie om de mogelijkheden van landelijke ondersteuningsregelingen (o.a. Brede Regeling Combifunctiesoptimaal in te zetten voor de Haagse sport.
De hele adviesbrief is hier in te lezen.


Noot 
De taak voor de Adviesraad voor Sport is veelomvattend. Voorop staat het meedenken en adviserengevraagd en ongevraagd – over het beweeg- en recreatiebeleid van Den Haag. De raad is dan ook gesprekspartner van de wethouder Sport, Hilbert Bredemeijer, en houdt contact met de politieke partijen. Ook doet de adviesraad onderzoek naar actuele sportonderwerpen. Om te weten wat er leeft in de sportwereld beschikt de Adviesraad voor Sport over een netwerk van sportorganisaties en organisaties op het gebied van bewegen. In de adviesraad zijn 16 personen vertegenwoordigd, waaronder John van den Berg (voorzitter), Ron Jansen (voorzitter hvv Laakkwartier), Troy Douglas (voormalig jeugdtrainer Ajax en oud-olympisch atleet altetiek), Kees Mol (oud-trainer VUC, HBS), Elvira Stinissen (voormalig paralympisch volleybalster), Rachid Najib (bestuurder taekwondo La Haye).


sportadviesraad@denhaag.nl | 06-46715841

TERUG