Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Oproep meer sport in Omgevingsplan Binckhorst (2017 e.v.)

De Adviesraad voor Sport benadrukt met de Zienswijze Omgevingsplan Binckhorst (30 oktober 2017) bij de gemeenteraad de noodzaak van realisatie van voldoende sport en beweegvoorzieningen in het stedelijke gebied Binckhorst. Tijdens de hoorzittingen in de commissie Ruimte op 12 september 2018 en op 5 november 2018 roept de voorzitter van de Adviesraad voor Sport nogmaals de gemeenteraad op om in het Omgevingsplan Binckhorst voldoende ruimte vooraf  te reserveren voor sport- en beweegvoorzieningen. Hiernaast lees je onze toelichting.  

Inmiddels heeft de gemeenteraad aan het college van B&W gevraagd een Voorzieningenkaart inclusief sport- en beweeglocaties op te leveren. Op 30 november 2018 is het Omgevingsplan Binckhorst door de gemeenteraad vastgesteld. 

In het ontwerp-Omgevingsplan - als pilot voor de invoering van de Omgevingswet -  voor het stadsdeel Binckhorst is nauwelijks ruimte opgenomen voor sport- en beweegvoorzieningen. Met de ingezonden Zienswijze Omgevingsplan Binckhorst en onze inspraak in de commissie Ruimte vraagt de Sportadviesraad nadrukkelijk aandacht bij de raadsleden om sportieve ruimten op te nemen om te voorkomen dat duizenden Hagenaars in de toekomst weinig tot geen mogelijkheden hebben om in hun nabije woon- en leefomgeving gebruik te maken van sport en beweegvoorzieningen. 

TERUG