Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Vacature

De Adviesraad voor Sport wisselt jaarlijks 2 a 3 leden na het bereiken van de maximale benoemingstermijn. Leden worden benoemd op persoonlijke titel, op basis van hun expertise en netwerk/rol in de Haagse sport. Een benoeming is voor 4 jaren, met de mogelijkheid tot een herbenoeming van nogmaals 4 jaren. Het college van B&W stemt in met de benoeming.

De Adviesraad voor Sport is altijd op zoek naar potentiële kandidaten die op basis van hun ervaring en netwerk, op persoonlijke titel, in staat zijn om op een onafhankelijke manier de wethouder sport, en daarmee het gemeentebestuur, te kunnen adviseren over beleid- en strategie van de Haagse sport- en recreatie sector.

TERUG