Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Reactie gemeentelijke Sportbegroting 2019

Zoals gebruikelijk reageert de Adviesraad voor Sport jaarlijks op de gemeentelijke begroting, met name op het onderdeel sport. In deze schriftelijke reactie (zie downloads hiernaast) leest u onze aandachtspunten voor de sportbegroting 2019. Belangrijke thema´s zijn de sportbegroting status quo versus de ambities voor een levenlang sporten, sterke sportverenigingen en het organiseren van een jaarlijks internationaal (top)sportevenement. Deze ambities volgen uit het coalitieakkoord 2018/2022, het nationaal sportakkoord en de toegekende titel Europese Sporthoofstad in 2022.

 

Onze reacties op de begrotingen 2016 tot en met 2018 kun je lezen onder het menu Adviezen.

TERUG