Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Afscheid van 3 leden Adviesraad voor Sport

Kees Mol, Catharina Abels en Carola Uilenhoed na 8 jaren afscheid als lid Adviesraad voor Sport.

Elk jaar verlaten enkele leden de Adviesraad voor Sport, mede door het behalen van de maximale benoemingstermijn, soms vanwege persoonlijke redenen. Dit jaar namen we afscheid van 4 leden: Kees Mol, Catharina Abels, Carola Uilenhoed en Lisette van den Heuvel (niet op foto). Op 28 september, tijdens de jaarlijkse dinervergadering, sprak voorzitter John van den Berg de vertrekkende leden toe om hen te bedanken voor hun inbreng. Ieder met een eigen achtergrond, hebben zij zich met passie en energie ingezet voor de vitaliteit van de Haagse inwoners, voor de breedtesport, talentontwikkeling en de topsport. Op de foto van l.n.r. Carola Uilenhoed, Kees Mol, John van den Berg (voorzitter) en Catharina Abels.

Joris Hoeboer treedt per 1 oktober toe als nieuw lid. Hij wordt in de eerstvolgende vergadering op 12 oktober formeel welkom geheten. TERUG