Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Aanbevelingen sport tbv nieuwe coalitie onderhandelingen

De Haagse politieke partijen VVD, Groen Links, D66, PvdA en CDA zijn onder leiding van Tom de Bruijn met elkaar in gesprek over een nieuw coalitieakkoord.

De Adviesraad voor Sport heeft Tom de Bruijn en de politieke partijen die in onderhandeling zijn, op 22 oktober jl. aangeschreven met brief met daarin een set van aanbevelingen ten behoeve van de sport in onze stad. Belangrijke thema´s voor de stad zijn in onze optiek: voldoende ruimte voor sport in een stad die groeit, sport in de wijk, op maat ondersteunen van sportverenigingen en het bevorderen van een gezonde leefstijl, bewegen en sport - juist voor doelgroepen die nu (nog) inactief zijn. Daarnaast vraagt de adviesraad aandacht voor het (meer) benutten van de mogelijkheden van Sportcampus Zuiderpark, de realisatie van een Haags Sportkwartier en de titel Europese Sporthoofstad in 2022.

De volledige brief met aanbevelingen lees je hier of onder downloads.

 

TERUG