Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Advies Ontwerprichtlijnen openbare ruimte

De Adviesraad voor Sport heeft een informeel advies gegeven op de ontwerprichtlijnen voor een beweegstimulerende openbare ruimte. De gemeente Den Haag stelt deze ontwerprichtlijnen op om een beweegvriendelijke omgeving te realiseren die stimuleert, faciliteert en verleidt om te sporten, bewegen, spelen en ontmoeten. De raad ziet het opstellen van deze richtlijnen als een belangrijke stap in het realiseren van de sport- en beweegambities van de gemeente Den Haag en sluit aan bij het advies ‘Ruimte voor sport, spel en bewegen’ van de Adviesraad voor Sport uit 2019 waarin onder andere wordt gepleit voor het stimuleren van sport-inclusief ontwerpen en het toepassen van interventies in de openbare ruimte.

De AvS benadrukt dat sport en bewegen integraal onderdeel moeten zijn van de openbare ruimte en niet los kunnen worden gezien van aspecten als (sociale) veiligheid, toegankelijkheid en de wijze waarop gebruik van de voorzieningen wordt gefaciliteerd. Daarnaast kan een nadere kwantificering ervoor zorgen dat een richtlijn eenduidig(er) wordt geïnterpreteerd, net als het toevoegen van inspirerende voorbeelden.

De Adviesraad voor Sport kijkt met belangstelling uit naar de effecten van de voorgestelde ontwerprichtlijnen in de komende periode.

Lees hier het volledige informele advies.


 

 

TERUG