Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

27 november - Persbericht Oog voor Anders Georganiseerde Sporten

Persbericht
Adviesraad voor Sport pleit voor omarmen van anders-georganiseerde-sport om meer mensen te laten bewegen

Meer dan 40% van de sportende Hagenaars beweegt of sport via anders-georganiseerde-sportaanbieders. Deze aanbieders van beweeg- en sportactiviteiten variëren van stichtingen, zzp'ers, entrepreneurs tot digitale platforms. Zij brengen, net als sportverenigingen, inwoners in beweging en bij elkaar. Dit met als resultaat een gezond lijf, sport- en spelplezier, mentale veerkracht en veelal maatschappelijke interactie. Daarmee dragen deze activiteiten bij aan de gemeentelijke (sport)doelstellingen. De Adviesraad voor Sport vraagt om gerichter en creatiever om te gaan met de verschillende sportaanbieders. Uitgangspunt hierbij is om het Haagse college van B&W een steun in de rug te geven om de doelstelling, 100% sportparticipatie in 2030, te behalen.

De Adviesraad voor Sport is van mening dat nú het moment is aangebroken om het veranderde sportlandschap terug te laten komen in het sportbeleid. Dat het sportlandschap verandert, is in het afgelopen half jaar bevestigd in het straatbeeld. Juist in deze corona-tijd zie je in de openbare ruimte veel meer bewegende mensen in en rond hun woongebied: wandelaars, hardlopers, fietsers, wielrenners, skaters, (kite)surfers, suppers en zwemmers. Ook wordt er volop gefitnest, gebootcampt en aan yoga gedaan.

Voorzitter John van den Berg: “Om de 100% sportparticipatie te halen, is meer nodig dan alleen samenwerking met sportverenigingen. Je zult ook de anders-georganiseerde-sport hierbij moeten betrekken. Zo kunnen verenigingen in hun aanpak gestimuleerd worden om met andere sportaanbieders samen te werken om te komen tot een Open Club.” Een Open Club staat voor een sportvereniging die haar deuren openzet voor leden, maar ook voor buurtgenoten, lokale sportorganisaties en betrokkenen. Dit moet leiden tot meer reuring en een meer gevarieerder sportaanbod op de sportparken.

Daarnaast doet de adviesraad ook de suggestie om bij de inrichting van de openbare ruimte de kennis en expertise van aanbieders van urban sports te betrekken. Met een set aan aanbevelingen wil de Adviesraad voor Sport de gemeente ondersteunen om samenwerking te stimuleren, zodat ook deze sportaanbieders als volwaardig onderdeel opgenomen kunnen worden in het gemeentelijk sportbeleid.


Noot voor de redactie: 

Het hele rapport ‘Oog voor de Anders Georganiseerde Sport’  is hier in te zien en te downloaden. Het rapport is onlangs aangeboden aan de wethouder Sport, Hilbert Bredemeijer.

De Adviesraad voor Sport adviseert gevraagd en ongevraagd de wethouder sport. Ook informeert de raad politieke partijen over speerpunten op het gebied van sport. De raad richt zich daarbij op het hele domein van sport en bewegen. Daarnaast doet de adviesraad onderzoek naar actuele sportonderwerpen. Om te weten wat er leeft in de sportwereld, beschikt de Adviesraad voor Sport over een netwerk van sportorganisaties en organisaties op het gebied van bewegen. In de adviesraad zijn 16 personen vertegenwoordigd, waaronder John van den Berg (voorzitter), Pjer Wijsman (voormalig voorzitter HZ Zian), Carola Uilenhoed (voormalig topjudoka),) en Wimar Bolhuis (oud-gemeenteraadslid PvdA).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Wendy van der Meijs | secretaris Adviesraad voor Sport |  sportadviesraad@denhaag.nl | 
mobiel nummer: 06-46715841

 

 

TERUG