Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

25 april - aanvullingen sporten in de buitenlucht

De gemeente informeert Haagse sportclubs met aanvullende informatie over versoepeling maatregelen voor de sport

Meer ruimte voor sporten in de buitenlucht

Vanaf 29 april bestaat de versoepeling uit de volgende maatregelen:
- kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten (geen officiële wedstrijden);
- jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen;


Op veel plekken mag dus weer gesport worden. De gemeente heeft een overzicht gemaakt, dat regelmatig wordt bijgewerkt. 
Bekijk hier het overzicht van sportpleintjes en sportverenigingen waar sportactiviteiten voor jeugd worden georganiseerd

De Adviesraad voor Sport blijft met regelmaat in gesprek met de wethouder over de wijze waarop de sport in Den Haag het beste ondersteund kan worden. Het vrijstellen van de huur voor sportverenigingen blijft bovenaan ons lijstje staan alsmede een duidelijke, overzichtbare en snelle communicatie vanuit de gemeente aan de Haagse clubs.

Ter informatie lees je hieronder de volledige brief van de gemeente aan Haagse sportverenigingen

 
     
 

25 april 2020

Beste sportvrienden,

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet enkele voorzichtige versoepelingen aangekondigd in de maatregelen tegen het coronavirus. Deze versoepeling geldt onder andere voor de georganiseerde buitensport. Wij hebben u afgelopen donderdag geïnformeerd dat er voorbereidingen worden getroffen om de buitensportcomplexen op basis van de landelijke richtlijnen open te stellen. Naast de sport-specifieke protocollen van de sportbonden zorgt de gemeente voor de richtlijnen voor het gebruik van de sportaccommodaties. In deze brief leest u wat deze versoepelingen voor uw vereniging betekenen. In de bijlage leest u de richtlijnen die voor u als sportaanbieder, de trainers en de sporters zelf gelden. Wij verzoeken u deze richtlijnen goed te lezen en te handhaven.

Meer ruimte voor sporten de buitenlucht

Vanaf 29 april bestaat de versoepeling uit de volgende maatregelen:

  • kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten (geen officiële wedstrijden);
  • jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen;

Wat betekent dit voor uw vereniging?

Buitensportverenigingen kunnen gebruik maken van hun sportaccommodatie voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. De clubaccommodatie blijft gesloten. Houd hierbij rekening dat de meeste grasvelden nog in groot onderhoud zijn. Richt u zoveel mogelijk op het gebruik van de beschikbare kunstgrasvelden.

Voor binnensportverenigingen blijven binnensportaccommodaties gesloten. Maar misschien is het wel mogelijk de sport in aangepaste vorm in de buitenlucht aan te bieden. De gemeente wil dat dit zoveel mogelijk op sportparken plaatsvindt, in plaats van in de openbare ruimte. Er is waarschijnlijk voldoende ruimte op de sportparken nu alleen de jeugd tot en met 18 jaar in georganiseerd verband mag sporten. En op deze manier zorgen we er onder andere ook voor dat de openbare ruimte beschikbaar blijft voor jongeren die niet in verenigingsverband bewegen.

Sporten en bewegen is belangrijk, juist voor kinderen en jongeren. Maar niet alle jeugdigen zijn lid van een vereniging. Daarom vragen we u na te denken over hoe uw vereniging jeugdige niet-leden kan betrekken bij de trainingen die u aanbiedt. De verenigingsondersteuners en de combinatiefunctionarissen kunnen u hierbij ondersteunen.

Plan van aanpak

Om te zorgen dat het gebruik plaatsvindt volgens de gestelde richtlijnen is het nodig dat u een Plan van Aanpak opstelt volgens het (sport specifieke) protocol van uw bond en de bij deze brief gevoegde richtlijnen.

Op basis van uw plan van aanpak vragen wij u om bijgaande checklist in te vullen waarin aangegeven wordt of u aan de gestelde richtlijnen voldoet. Dit plan is voor u zelf. Deze checklist gaat onder andere over de gezondheids- en hygiënemaatregelen, over een aanspreekpunt, communicatie en dergelijke.

Deze checklist kunt u per e-mail sturen naar extrahulpsport@denhaag.nl . U ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk onze reactie met de officiële goedkeuring van de gemeente dat u gebruik kunt gaan maken van de sportaccommodatie.

Wij vinden het van groot belang om ook de kinderen en jongeren die geen lid zijn van een vereniging weer in beweging te krijgen en hopen dan ook dat uw vereniging zich daarvoor openstelt. Graag ontvangen wij uw aanbod. Indien u hier hulp bij nodig heeft in de vorm van begeleiding of hulp in het toezicht van de activiteiten neem contact op met sportsupport@denhaag.nl of met uw sportconsulent.

Met vriendelijke groet,

Peter van Veen
Directeur Sport in Den Haag a.i.

 
     

 

TERUG