Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Presentatie Haags Sportmanifest 2022-2026

Persbericht 
In ‘Haags Sportmanifest 2022-2026’ roept Adviesraad voor Sport lokale politiek op: ruim baan voor een beweegvriendelijk Den Haag

Als het aan de Adviesraad voor Sport ligt, is het helder: de stad groeit en verdicht snel, en daarmee staat de leefbaarheid van de stad onder druk. Aan de hand van een praatplaat schetst de adviesraad Den Haag een toekomstbeeld in 2034 voor een beweegvriendelijk Den Haag. Met in totaal 18 adviezen is de kernboodschap: nú prioriteit geven aan bewegen en sport. Voorzitter John van den Berg van de adviesraad overhandigde het manifest aan sportwethouder Hilbert Bredemeijer tijdens een informele bijeenkomst met de Sportadviesraad. Het manifest is uitgebracht met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 22 maart 2022.

Met het nieuwe sportmanifest wil de Adviesraad voor Sport aan de huidige wethouder Sport en de politieke partijen laten zien hoe Den Haag eruit moet zien als het gaat om bewegen en sport in 2034. Aan de hand van het toekomstbeeld doet de adviesraad concrete adviezen op het gebied van bestuurlijke zeggenschap rondom sport, vernieuwen van accommodaties, benutting sportparken, uitbreiden van zwemwater, de toekomstbestendigheid van verenigingen, samenwerken met anders georganiseerde sportaanbieders, beweegvriendelijk onderwijs vanaf groep 1, beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte en verruimen van de topsport- en talentontwikkeling.

Voorzitter John van den Berg benadrukt: “bewegen en sport staan in Den Haag onder druk. Financieel, organisatorisch en ruimtelijk. Er is minder geld beschikbaar voor de (ver)bouw van sportvoorzieningen. Verenigingen kampen met tekort aan vrijwilligers en ervaren tegelijkertijd een toename in hun verantwoordelijkheden. Ruimte is versnipperd en duur; de Binckhorst is daar een voorbeeld van. Dat kan anders, maar dat betekent wel nú plannen maken en investeren. Met deze aanbevelingen willen we de politieke partijen suggesties aanreiken voor het maken van de verschillende partijprogramma’s. Om uiteindelijk meer (financiële) inzet op bewegen en sport in het nieuwe college-akkoord terug te vinden.”

Het sportmanifest is te downloaden via lezen op de website www.adviesraadvoorsport.nl


Noot voor de redactie: 

De taak voor de Adviesraad voor Sport is veelomvattend. Voorop staat het meedenken en adviserengevraagd en ongevraagd – over het beweeg- en recreatiebeleid van Den Haag. De raad is dan ook gesprekspartner van de wethouder Sport, Hilbert Bredemeijer, en houdt contact met de politieke partijen. Ook doet de adviesraad onderzoek naar actuele sportonderwerpen. Om te weten wat er leeft in de sportwereld beschikt de Adviesraad voor Sport over een netwerk van sportorganisaties en organisaties op het gebied van bewegen. In de adviesraad zijn 16 personen vertegenwoordigd, waaronder John van den Berg (voorzitter), Ron Jansen (voorzitter HVV Laakkwartier), Elvira Stinissen (voormalig paralympisch atleet), Rachid Najib (ambassadeur Haags Sportkwartier) en Wimar Bolhuis (oud-gemeenteraadslid PvdA).


Wendy van der Meijs | secretaris | sportadviesraad@denhaag.nl | 06-46715841

TERUG