Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

11 mei - Zwembaden en binnensporten

De gemeente informeert Haagse sportclubs met richtlijnen voor sportverenigingen en de openstelling zwembaden

Duidelijke regels
Vanaf 11 mei mag iedereen weer samen sporten en bewegen. Hierbij gelden duidelijke regels:

- Bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar moet er altijd begeleiding aanwezig zijn.
- Mensen van 13 jaar en ouder moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.
- Vermijd drukke plekken.
- Geen ouders of andere bezoekers langs de lijn.
- Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent.

Vanaf 14 mei gaan de Haagse zwembaden weer open. Op welke wijze de zwembaden in gebruik komen, volgt via nadere informatie en een protocol dat door de zwembond wordt opgesteld en gedeeld met de zwemverenigingen. Zodra de zwembaden weer open kunnen, leest u dat op de gemeentelijke website https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/sport/zwemmen-en-zwembaden.htm

De Adviesraad voor Sport blijft met regelmaat in gesprek met de wethouder over de wijze waarop de sport in Den Haag het beste ondersteund kan worden. Het vrijstellen van de huur voor sportverenigingen blijft bovenaan ons lijstje staan, extra ondersteuning in de vorm van duidelijk advies of extra handen alsmede een duidelijke, overzichtbare en snelle communicatie vanuit de gemeente aan de Haagse clubs.


Ter informatie lees je hieronder de volledige brief van de gemeente aan Haagse sportverenigingen

     
 

8 mei 2020

Beste sportvrienden,

Afgelopen woensdag heeft het kabinet weer enkele versoepelingen aangekondigd in de maatregelen tegen het coronavirus. In deze brief informeer ik u over wat dit betekent voor sportverenigingen en de openstelling van de zwembaden.

Sportverenigingen

In aanvulling op de eerdere versoepeling geldt vanaf maandag 11 mei dat ook mensen van 19 jaar en ouder in groepen buiten mogen sporten zolang ze 1,5 meter afstand van elkaar houden. Deze verruiming lijkt te passen binnen de richtlijnen die reeds gelden voor de jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Daarom is het vooralsnog voldoende als u in aanvulling op de reeds ingevulde checklist een mail aan extrahulpsport@denhaag.nl stuurt dat u deze nieuwe leeftijdsgroep ook meeneemt in uw plan van aanpak.

Openstelling zwembaden

In Den Haag stellen we de zwembaden per 14 mei weer open. Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen om de openstelling te realiseren, zoals het opwarmen van het badwater en het (extra) legionellaspoelen. Op basis van het landelijke protocol gaan we verder met de technische opstart en het uitdenken van de routing en het gebruik van materialen.

De branchevereniging is momenteel bezig het protocol verder uit te werken. Naar verwachting wordt het protocol aanstaande maandag landelijk vastgesteld. De zwemverenigingen worden, zodra dit bekend is, nader geïnformeerd. De meeste zwemverenigingen hebben de huur incidenteel geannuleerd voor de duur van de coronamaatregelen. Zoals toegezegd, kan het gebruik op de oorspronkelijk gehuurde uren weer hersteld worden.

Inzet sportmedewerkers

Nu de activiteiten in de zwembaden weer worden opgestart, betekent dit onder andere dat het sportpersoneel van de gemeente hun reguliere werk gaat hervatten. Hierdoor stopt de extra hulp van deze medewerkers bij onderhoudswerkzaamheden bij sportverenigingen. Uiteraard zorgen we ervoor dat reeds in gang gezette onderhoudsklussen niet abrupt worden afgebroken. De ondersteuning van gemeentelijke sportmedewerkers bij het houden van toezicht op de sportvelden blijft wel van kracht.

Tot slot wil ik u er nog op wijzen dat jeugdtrainers met mogelijk corona-gerelateerde klachten zich kunnen laten testen. Meer informatie kunt u vinden op de website van GGD Haaglanden.

Ik hoop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Peter van Veen

Directeur Sport in Den Haag a.i.

 
     

TERUG